ELKAN, spol. s r.o.
Mathematica
Ceníky Produkty Online obchod Dokumenty Akce
 
 

Úvodní stránka / Pořádané akce / Přihláška + podrobnější informace

Závazná přihláška na akreditovanou

vzdělávací akci

v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).



Název vzdělávací akce:Mathematica - grafické možnosti programového systému
Číslo jednací přidělené MŠMT:21 227/05-25-198
Trvání kurzu:9.00 - 17.00 hod.
Cena kurzu:2.990,- Kč (včetně DPH /1 osoba) V ceně není zahrnuto ubytování a stravování.
Uzávěrka přihlášek:vždy 5 pracovních dnů před konáním kurzu.
Podmínka pro konání kurzu:minimálně 5 účastníků.
Druh kurzu:interaktivní, prezenční.
Způsob platby:převodem na základě zálohové faktury vystavené firmou ELKAN, spol. s r.o.

Místo konání:
 V případě zájmu nás prosím kontaktujte, kurz zorganizujeme na přání i u vás ve škole.
 
Jména přihlášených, emailové adresy, telefon:
 
Název a adresa objednatele (fakturační adresa):
 
...:...:
 

Červeně označené hodnoty jsou povinné.

Obsah vzdělávací akce:

Vzdělávací kurz je určen učitelům matematiky na středních školách, a proto jsou probíraná témata volena s ohledem na obsah učiva v předmětu matematika na různých typech středních škol. V rámci vzdělávacího kurzu se budeme věnovat následujícím tématickým celkům:

 • Definice funkce, graf jedné a více funkcí, grafické volby (barva, pozadí, typ křivky, popis grafu, popis os, volba způsobu zobrazení)
 • Postupnosti a jejich grafické znázornění v 2D i v 3D. Modelování vlastností postupností pomocí grafických možností systému.
 • Řešení rovnic a soustav rovnic, řešení nerovnic grafické techniky a jejich porovnání s klasickým přístupem.
 • Základní typy funkcí a jejich znázornění
 • Rovnice s absolutní hodnotou, rovnice s odmocninami, goniometrické rovnice grafické techniky a jejich porovnání s klasickým přístupem.
 • Základní úlohy ze stereometrie krychle, jehlan, řezy
 • Vzájemná poloha přímek a rovin grafický přístup k řešení úloh.
 • Parametricky zadané objekty (přímka, rovina, křivka)
 • Kružnice, elipsa, hyperbola a jejich grafické modelování
 • Základy grafického programování a vytváření animací pomocí funkce MANIPULATE
 • Využití Classroom Assistant na interaktivní tabuli
 • Wolfram Demonstration Project a informační zdroje na webech Wolfram Research

Jaké finanční prostředky lze na tuto akreditovanou vzdělávací akci použít (info z MŠMT).

 1. Z účelové dotace na ICT vzdělávání. Z pohledu ICT vzdělávání se v tomto případě jedná o kurz typu S. Kurzy S jsou všechny ICT vzdělávací akce akreditované MŠMT v systému DVPP.

 2. Z prostředků na DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí Pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 11 336/2001-25 (Pro koordinovaný postup k použití účelově vázaných finančních prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Na následující adrese si můžete ověřit, že nabízená vzdělávací akce je akreditována:
http://dvpp.msmt.cz/advpp/vybdvpp.asp

Každý účastník kurzu obdrží "Osvědčení o absolvování vzdělávací akce"





ELKAN, spol. s r.o., kontakt: vzak@elkan.cz, tel.: +420 224 999 100, fax: +420 224 999 101  
(c) ELKAN, spol. s r.o.