ELKAN, spol. s r.o.
Mathematica
Ceníky Produkty Online obchod Dokumenty Akce
 
 

Úvodní stránka / Pořádané akce / Přihláška + podrobnější informace

Závazná přihláška na akreditovanou

vzdělávací akci

v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).Název vzdělávací akce:Mathematica - programování v systému
Číslo jednací přidělené MŠMT:21 227/05-25-198
Trvání kurzu:9.00 - 17.00 hod.
Cena kurzu:2.990,- Kč (včetně DPH /1 osoba) V ceně není zahrnuto ubytování a stravování.
Uzávěrka přihlášek:vždy 5 pracovních dnů před konáním kurzu.
Podmínka pro konání kurzu:minimálně 5 účastníků.
Druh kurzu:interaktivní, prezenční.
Způsob platby:převodem na základě zálohové faktury vystavené firmou ELKAN, spol. s r.o.

Místo konání:
 
V případě zájmu nás prosím kontaktujte, kurz zorganizujeme na přání i u vás ve škole.
 
Jména přihlášených, emailové adresy, telefon:
 
Název a adresa objednatele (fakturační adresa):
 
...:...:
 

Červeně označené hodnoty jsou povinné.

Obsah vzdělávací akce:

Vzdělávací kurz je určený učitelům matematiky na středních školách, a proto jsou probíraná témata volena s ohledem na obsah učiva v předmětu matematika na různých typech středních škol. V rámci vzdělávacího kurzu se budeme věnovat následujícím tematickým celkům:

 • Definice funkce, podmíněná definice funkce, rekurzivní definice funkce. Objekty a práce s nimi (vlastnost dědičnosti, vlastnost Listable)
 • Základní programátorské konstrukce - if, if else, while, do, for, switch...
 • procedury a moduly
 • vytváření self-standing balíků
 • programátorské algoritmy a metody potřebné speciálně pro středoškolské učitele např. ve fázi generování zadání a řešení písemných prací generování náhodných čísel, třídící algoritmy, testovací a ověřovací algoritmy
 • Export dat (např. vytvořená zadání)
 • Základy procedurálního programování a porovnání jeho efektivnosti s objektovým programováním.
 • Objekt a jeho struktura v Mathematice
 • Základy grafického programování a vytváření animací pomocí funkce MANIPULATE
 • Využití Classroom Assistant na interaktivní tabuli
 • Wolfram Demonstration Project a informační zdroje na webech Wolfram Research

Jaké finanční prostředky lze na tuto akreditovanou vzdělávací akci použít (info z MŠMT).

 1. Z účelové dotace na ICT vzdělávání. Z pohledu ICT vzdělávání se v tomto případě jedná o kurz typu S. Kurzy S jsou všechny ICT vzdělávací akce akreditované MŠMT v systému DVPP.

 2. Z prostředků na DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí Pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 11 336/2001-25 (Pro koordinovaný postup k použití účelově vázaných finančních prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Na následující adrese si můžete ověřit, že nabízená vzdělávací akce je akreditována:
http://dvpp.msmt.cz/advpp/vybdvpp.asp

Každý účastník kurzu obdrží "Osvědčení o absolvování vzdělávací akce".

ELKAN, spol. s r.o., kontakt: vzak@elkan.cz, tel.: +420 224 999 100, fax: +420 224 999 101  
(c) ELKAN, spol. s r.o.