ELKAN, spol. s r.o.
Mathematica
Ceníky Produkty Online obchod Dokumenty Akce
 
 

Úvodní stránka / Pořádané akce / Přihláška + podrobnější informace

Závazná přihláška na akreditovanou

vzdělávací akci

v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).Název vzdělávací akce:Mathematica - základy práce s programovým systémem
Číslo jednací přidělené MŠMT:21 227/05-25-198
Trvání kurzu:9.00 - 17.00 hod.
Cena kurzu:2.990,- Kč (včetně DPH /1 osoba) V ceně není zahrnuto ubytování a stravování.
Uzávěrka přihlášek:vždy 5 pracovních dnů před konáním kurzu.
Podmínka pro konání kurzu:minimálně 5 účastníků.
Druh kurzu:interaktivní, prezenční.
Způsob platby:převodem na základě zálohové faktury vystavené firmou ELKAN, spol. s r.o.

Místo konání:
 V případě zájmu nás prosím kontaktujte, kurz zorganizujeme na přání i u vás ve škole.
 
Jména přihlášených, emailové adresy, telefon:
 
Název a adresa objednatele (fakturační adresa):
 
...:...:
 

Červeně označené hodnoty jsou povinné.

Obsah vzdělávací akce:

Vzdělávací akce je věnována základům programovacího jazyka MATHEMATICA se zaměřením na potřeby středoškolských učitelů. Programový systém MATHEMATICA představuje kompletní řešení v oblasti PAS systémů, přičemž jeho možnosti nejsou omezené jen na základní techniky používané při výuce matematiky na středních školách resp. v základních kurzech na technických univerzitách, ale má bohaté použití také v oblasti vědecko-technických výpočtů. Z hlediska učitele střední školy dokáže poskytnout (díky svému objektovému jazyku) velmi jednoduchý a výhodný nástroj pro fázi přípravy výuky a pro fázi kontroly získaných výsledků v edukačním procese. Umožňuje velmi jednoduše vygenerovat libovolný počet zadání (včetně řešení) pro písemné zkoušky, lehce ověřit správnost učitelovo řešení úlohy, vynikajíce grafické možnosti systému (včetně tvorby matematických animací) umožňují lepší prezentaci probraného učiva. Umožňuje jednoduchou tvorbu testů, editaci matematických textů, a mnohé jiné aktivity, které má šanci využít učitel střední školy právě ve fázi přípravy.

Vzdělávací kurz je primárně určený učitelům matematiky na středních školách a proto jsou probíraná témata volena s ohledem na obsah učiva v předmětu matematika na různých typech středních škol. V rámci vzdělávacího kurzu se budeme věnovat následujícím tematickým celkům:

 • Základní operace s čísly, numerický výpočet hodnoty
 • Zapisování výrazů, úprava výrazů, dosazování do výrazů
 • Operace s mnohočleny, dělení mnohočlenu mnohočlenem
 • Základní předdefinované konstanty a funkce
 • Definice funkce, výpočet hodnoty funkce, graf funkce
 • Řešení rovnic a soustav rovnic, řešení nerovnic
 • Lineární funkce, graf, řešení lineárních rovnic a nerovnic
 • Kvadratická funkce, graf, řešení kvadratických rovnic a nerovnic
 • Mocninové funkce, graf, řešení rovnic a nerovnic
 • Lineární lomená funkce, graf, řešení rovnic a nerovnic
 • Logaritmické funkce, graf, řešení rovnic a nerovnic
 • Exponenciální funkce, graf, řešení rovnic a nerovnic
 • Goniometrické funkce, graf, řešení rovnic a nerovnic
 • Vytváření animací pomocí funkce MANIPULATE
 • Využití Classroom Assistant na interaktivní tabuli
 • Wolfram Demonstration Project a informační zdroje na webech Wolfram Research

Jaké finanční prostředky lze na tuto akreditovanou vzdělávací akci použít (info z MŠMT).

 1. Z účelové dotace na ICT vzdělávání. Z pohledu ICT vzdělávání se v tomto případě jedná o kurz typu S. Kurzy S jsou všechny ICT vzdělávací akce akreditované MŠMT v systému DVPP.

 2. Z prostředků na DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí Pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 11 336/2001-25 (Pro koordinovaný postup k použití účelově vázaných finančních prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Na následující adrese si můžete ověřit, že nabízená vzdělávací akce je akreditována:
http://dvpp.msmt.cz/advpp/vybdvpp.asp

Každý účastník kurzu obdrží "Osvědčení o absolvování vzdělávací akce".

ELKAN, spol. s r.o., kontakt: vzak@elkan.cz, tel.: +420 224 999 100, fax: +420 224 999 101  
(c) ELKAN, spol. s r.o.