ELKAN, spol. s r.o.
Mathematica
Ceníky Produkty Online obchod Dokumenty Akce
 
 

Úvodní stránka / Dokumenty / Prezentace

Dokumenty
Prezentace
Zde jsou k dispozici materiály z konferencí, přednášek, školení, a dalších akcí týkajících se systému Mathematica.


Setkání uživatelů softwaru Mathematica
září 2017
Konečné grafy, mapy a výpočty s nimi Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, FIT
Neuronové sítě a strojové učení v systému Mathematica Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, FIT

Setkání uživatelů softwaru Mathematica
září 2016
Mathematica 11: Neuronové sítě a další novinky
(video - cca 470MB)
Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, FIT
Kvazilineární diferenciální rovnice a speciální funkce v sw Mathematica doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Měření operační složitosti dodavatelsko-odběratelských systémů doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
Mathematical functions and formulas on Wolfram language
(soubor odkazů)
Prof. Dr. Sc. Oleg Igorevich Marichev Wolfram Research
Mathematica: Statistické funkce verze 11 Mgr. Jiří Rozkovec Technická univerzita v Liberci, Fakulta ekonomická
Prvky funkcionálního programování v Mathematica Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Setkání uživatelů softwaru Mathematica
září 2015
Mathematica ve výuce teorie programovacích jazyků Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, FEL
Modelling of the Forex Time Series in Wolfram Mathematica doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD., prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Programming in the Wolfram Language on Earth and in the Cloud, Process What You Can See and Measure
(odkaz je aktivní pouze do 1.10.2015)
Markus van Almsick, Ph.D. Wolfram Research Inc.

Setkání uživatelů softwaru Mathematica
září 2014
Aplikace pro automatizované vyhodnocení nanočástic v mikroskopických snímcích Ing. Filip Novotný České vysoké učení technické v Praze, FJFI
Mathematica 10: Vybrané novinky (asociativní pole, Machine learning, vizualizace) Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, FEL
Statistické a některé nové funkce ve verzi 10 Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. Univerzita Karlova v Praze, MFF
Vizualizační modul pro simulátor dopravy Ing. Jan Drchal, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, FEL
CHEMathematica - sw Mathematica v rukou studenta chemie na VŠ - ukázky a možnosti využití Jakub Kubečka Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Karlova v Praze, PřF

Setkání uživatelů softwaru Mathematica
září 2013
Vybrané úlohy z diferenciální geometrie křivek a ploch RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK
Video záznam - část 1. (821MB)
Video záznam - část 2. (864MB)
Video záznam - část 3. (1GB)

Mathematica Tour 2013 - Praha, Brno, Bratislava
listopad 2013
Introduction to Wolfram Technologies Martin John Hadley Wolfram Research

Setkání uživatelů softwaru Mathematica
září 2012
Wolfram webMathematica a umění Mgr. Monika Kováčová, Ph.D. STU v Bratislavě, SjF
Mathematica v laserově dopplerovské diagnostice popálenin Ing. Iveta Bryjová, RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě, FPF
Wolfram Science Summer School 2012 - Boston Tomáš Komárek, David Smrčka Univerzita Palackého v Olomouci, PřF
Využití databází pro poloautomatické vyhodnocování velkých objemů dat Ing. Václav Čejka, Ph.D. VÚTS, a.s., Liberec
Tvorba interaktivních učebních textů v CDF Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, FAV
Programování v Mathematica na FIT ČVUT Doc. Dr. Ing. Jan Kyncl České vysoké učení v Praze, FEL
Použití DynamicModule pro tvorbu uživatelské aplikace v prostředí notebooku Ing. Filip Novotný České vysoké učení technické v Praze, FJFI

Setkání uživatelů softwaru Mathematica
září 2011
Mathematica 8: New Technologies and Concepts Dr. Markus van Almsick Wolfram Research Inc.
Intenzivní výpočty v systému Wolfram Mathematica Ing. Zdeněk Buk FEL, ČVUT v Praze
Mathematica 8, nové statistické a finanční funkce Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. Univerzita Karlova v Praze, MFF
CUDA výpočty v Mathematica 8 RNDr. Cyril Fischer, Ph.D. Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR

Aplimat 2011
únor 2011
Akcelerace vědeckotechnických výpočtů, vizualizace a vybrané novinky v systému Wolfram Mathematica 8.0 Ing. Zdeněk Buk FEL, ČVUT v Praze

Setkání uživatelů softwaru Mathematica
září 2010
Určování únavových vlastností při náhodné amplitudě zatížení Mgr. Martin Kopecký SWELL, spol. s r.o.
WebMathematica Mgr. Monika Kováčová, Ph.D. STU v Bratislavě, SjF
Číslicové a analogové obvody se software Mathematica Doc. Dr. Ing. Jan Kyncl ČVUT FEL
Intervalová aritmetika a výzkum diferenciálnich rovnic RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, FAV
Long Memory Time Series Modeling with Mathematica PhDr. Jozef Baruník AVČR ÚTIA

24. letní škola VŠCHT
srpen 2010
Využití nástrojů společnosti Wolfram Research, Inc. ve výuce chemie PhDr. Martin Adamec, RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. PedF UK, Praha

Konference - využití software Mahematica na SŠ
duben 2010
Výuka matematiky s využitím software Mathematica Mgr. Miroslav Tichý SŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové
Využití software Mathematica v chemii RNDr. Antonín Jančařík PedF UK, Praha
Využití software Mathematica ve výuce strojírenství Doc. Dr. Ing. Jan Kyncl FEL ČVUT, Praha
Mathematica pro zvídavé v Talnetu RNDr. Stanislav Zelenda MFF UK, KDF, Praha
Využití softwaru Mathematica v informatice, projekt Wolfram Alpha Ing. Zděněk Buk FEL ČVUT, Praha
Online informační zdroje k software Mathematica Ing. Jana Ouporová ELKAN s.r.o.
Pozorování matematiky v Mathematica Mgr. Ladislav Kašpárek SPŠ Jihlava
Využití software Mathematica v odborných elektrotechnických předmětech Ing. Jakub Šerých SPŠ sdělovací techniky, Praha
Mathematica v zeměpisu a fyzice - hra, učení i zkoušení Ing. Zuzana Oplatková, Ph.D FAI UTB, Zlín
Využití webMathematica ve výuce na střední škole Mgr. Josef Lombard SŠ obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice

3.setkání uživatelů softwaru Mathematica ze středních škol
20. dubna 2009
Mathematica v odborných (elektrotechnických) předmětech Ing. Jakub Šerých SPŠ sdělovací techniky, Panská
Jak povzbudit zájem studentů o matematiku? RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK
Výuka matematiky na střední škole s podporou programu Mathematica Mgr. Miroslav Tichý SŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové

Prague Mathematica Conference 2008
24. září 2008
New Datatype for Discrete Signal Processing Ing.Václav Čejka VÚTS Liberec
Study of Spectra Quantum Waveguides RNDr. Miloš Tater, CSc. ÚJF AV ČR, v.v.i.

Setkání uživatelů Mathematica a Mathematica CalcCenter ze středních škol
22. září 2008
Zkušenosti s výukou matematiky s podporou systému Mathematica Mgr. Miroslav Tichý SŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové
Využití systému Mathematica v přípravě budoucích učitelů matematiky na UK RNDr. Antonín Jančařík PeDF UK, Praha
Mathematica v názorné prezentaci výsledků úloh z Teorie elektromagnetického pole RNDr. Ivo Vyšín, CSc.,
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
PřF Univerzita Palackého, Olomouc
Mathematica v hodinách středoškolské matematiky RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. MFF UK, Praha
Mathematica - grafy funkcí rychle, přesně a přesvědčivě Mgr. Hana Kašparová Gymnázium, Kolín
Některá využití systému Mathematica v chemii a chemických výpočtech RNDr. Miroslava Dubcová, Ph.D. VŠCHT, Praha
Mathematica v odborných předmětech - nebojme se vytvořit Wolfram Demonstrations Project Ing. Jakub Šerých SPŠ sdělovací techniky, Praha
Středoškolská matematika v systému Mathematica - webMathematica Ing. Jiří Hronek FEL ČVUT, Praha

Setkání uživatelů Mathematica a Mathematica CalcCenter ze středních škol
22. srpna 2007
Využití Mathematica a Mathematica CalcCenter ve výuce fyziky RNDr. Ivo Vyšín, CSc. + Mgr. Jan Říha, Ph.D. UPOL PřF, katedra teoretické fyziky
Praktické využití sw Mathematica CalcCenter Ing. Petr Kubín ČVUT FEL, katedra elektroenergetiky
Matematika s Mathematicou (sbírka příkladů pro střední školy) Mgr. Miroslav Tichý SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové
Ukázky použití sw Mathematica v dalších předmětech... Ing. Zdeněk Buk ČVUT FEL, katedra počítačů
Umění vidět v Mat(h)ematice Prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc. AV ČR, ústav informatiky
The Mathematical Explorer - encyklopédia Mgr. Monika Kováčová, Ph.D. STU SjF, katedra matematiky
Mathematica - pomócka pre pedagóga - ako generovať písomky Mgr. Monika Kováčová, Ph.D. STU SjF, katedra matematiky
Mathematica - prečo začať už na strednej škole Mgr. Monika Kováčová, Ph.D. STU SjF, katedra matematiky
Ukážky použitia Mathematica 6 na strednej škole Mgr. Monika Kováčová, Ph.D. STU SjF, katedra matematiky
Mathematica a webové stránky Michal Krása ELKAN, spol. s r.o.

Finanční a pojistná mathematica v systému Wolfram Mathematica
2. března 2006
Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. Univerzita Karlova v Praze, MFF-KPMS
Analýza předpokladů pomocí systému Mathematica. Česká společnost aktuárů

Setkání uživatelů systému Mathematica
14. září 2005
Implementace plně rekurentní neuronové sítě v systému Mathematica Ing. Zdeněk Buk ČVUT FEL, katedra počítačů
Řešení reálných a komplexních problémů v systému Mathematica Prof. RNDr. Ilja Černý, DrSc. Univerzita Karlova
Mathematica CalcCenter 3 : malý a užitečný IVS/PAS Prof. Ing. Ladislav Drška, CSc. ČVUT FJFI, katedra fyzikální elektroniky
Mathematica CalcCenter 3 : malý a užitečný IVS/PAS
(Online verze)
Prof. Ing. Ladislav Drška, CSc. ČVUT FJFI, katedra fyzikální elektroniky
webMathematica Mgr. Monika Kováčová, Ph.D. Slovenská Technická Univerzita v Bratislavě
Key technologies in Mathematica - an inside view Jon McLoone Wolfram Research, Inc.

Setkání uživatelů systému Mathematica
14. září 2004
Souvislost amerického a evropských akciových trhů (za pomoci grafických modelů v SW Mathematica) Ing. Ladislav Chýna Consulting České spořitelny, a.s.
Využití systému webMathematica při výuce Finančního kalkulu Prof. Ing. M.Vošvrda, CSc.
Mgr. Dušan Križan
AV ČR ÚTIA-odd.ekonometrie,
UK Praha - Institut ekonomických studií
Technické výpočty se sw Mathematica Mgr. Martin Kopecký SWELL, s.r.o.
Nekonfrontační srovnání MATLABu a MATHEMATIKY Doc.Dr.Ing. Jan Kyncl,
Ing. František Vacek
ČVUT FEL
Efektivní výpočty (v Mathematica) na multiprocesorovém počítači ALTIX Ing. Petr Kujan ČVUT FEL, Centrum aplikované kybernetiky
webMathematica authoring Kit Ing. Ladislav Prskavec ČVUT- FEL, katedra elektroenergetiky

Konference - Užití počítačů ve výuce matematiky
České Budějovice 6. - 8. listopadu 2003
Mathematica - prečo nezačať už na strednej škole? Mgr. Monika Kováčová, PhD. Slovenská Technická Univerzita v Bratislavě

Kurz programování v systému Mathematica
29. září, 30. září a 1. října 2003
Podklady pro účastníky kurzu Doc.RNDr. Jan Hurt, CSc. Univerzita Karlova v Praze, MFF-KPMS

Setkání uživatelů systému Mathematica
24. září 2003
Použití knihovny Neural Networks - Aproximace funkce Zdeněk Buk Student ČVUT FEL
Použití knihovny Neural Networks - Rozpoznávání písma Zdeněk Buk Student ČVUT FEL
Interaktivní algoritmy pro Gaussovské grafické modely, implementace do sw. Mathematica Ing. Vladislav Chýna Consulting České spořitelny, a.s.
Výpočty životnosti v programu Mathematica Mgr. Martin Kopecký SWELL, spol.s r.o.
Efektivní výpočty s polynomiálními maticemi a Advanced Numerical Methods s návazností na SCP2 Petr Kujan Student ČVUT FEL
Řešení rozložení elmag. pole integrální metodou Ing. Erich Mudroch ČVUT FEL, katedra elektroenergetiky
webMathematica 2 Ing. Ladislav Prskavec ČVUT FEL, katedra elektroenergetiky
Tvorba prezentace v Mathematice Ing. Ladislav Prskavec ČVUT FEL, katedra elektroenergetiky
Symbolická regrese v prostředí Mathematica Ing. Ivan Zelinka Ph.D. Univerzita T.Bati ve Zlíně

3rd International Conference On AED 2003
Optimalization Methods Using Higher Programming Languages In Power Engineering Ing. Ladislav Prskavec ČVUT FEL
Řídící procesy v navrhování technického díla, rozhodování, fraktály a "market bubbles" Doc. Ing. Václav Beran, DrSc.
Ing. Petr Dlask, PhD.
ČVUT FEL

Různé
Slovníček příkazů systému Mathematica Pavel Pokorný Ústav matematiky - VŠCHT
Slovníček byl vytvořen pro potřeby studentů VŠCHT, ale možná by se mohl hodit i jiným uživatelům. Tvůrce zároveň prosí o pomoc při vychytáváni chyb. Dále autor prosí o pomoc s dohledáním dat narození a národnosti těchto matematiků: Levenberg, Marquardt, Meijer, Wynn
Praktické využití software webMathematica Doc.Ing. Miloslav Vošvrda UK - Institut ekonomických studií

Mathematcia Developer Konference 2003
Přednáška Fortran .NET David Bailey Western Michigan University

Z programu setkání uživatelů systému Mathematica
26.09.2002
Co se skrývá za názvem webMathematica Ing.Ladislav Prskavec ČVUT FEL
Použití systemu Mathematica v grafických modelech pro analýzu spojitých finančních dat Mgr.Vladislav Chýna SINDAT CONSULTING České spořitelny, a.s.
Použití programu Mathematica 4.2 pro vyhodnocování měření Ing.Pavel Šidlof CSc.
Ing.Václav Čejka
VÚTS Liberec
Využití systemu Mathematica a Control System Proffesional při řešení úloh automatického řízeni Petr Kujan ČVUT FEL student 5.ročníku
Generování parametrizovaných testů užitím softwaru Mathematica RNDr.Martina Šimůnková TU Liberec - katedra matematiky
Metoda konečných prvků se systémem Mathematica Mgr. Martin Kopecký SWELL, spol. s r.o.

ELKAN, spol. s r.o., kontakt: vzak@elkan.cz, tel.: +420 224 999 100, fax: +420 224 999 101  
(c) ELKAN, spol. s r.o.