ELKAN, spol. s r.o.
Mathematica
Ceníky Produkty Online obchod Dokumenty Akce
 
 

 

Seminář - využití software Mathematica

ve výuce na střední škole


Menu
Úvodní stránka
Cíl semináře
Program
Podrobné informace

Cíl semináře

  • seznámení s možnostmi využití výukového software Mathematica v různých předmětech, na různých typech středních škol

  • navazování partnerství mezi školami po odborné linii a zavádění nových metod a forem práce do výuky

  • zájemcům o zavedení ICT do výuky seminář poskytne konkrétní informace a poznatky z praxe od ostatních kolegů, důležité informace k instalaci sw na škole, k distribuci licencí studentům a ke komunikaci s Wolfram Research

Praktické ukázky z výuky v různých předmětech a na různých typech škol poskytnou náměty k obohacení výuky a povedou k usnadnění práce pedagogických pracovníků. Využitím zkušeností kolegů-pedagogů v praxi se pak výuka stane zábavnější a zajímavější, což ve výsledku zvýší zájem o technické a přírodovědné obory na vysokých školách.

Seminář umožní navázat spolupráci mezi jednotlivými obdobně zaměřenými školami v ČR po odborné linii. Vzhledem k tomu, že systém Mathematica se používá téměř na všech vysokých školách v ČR, měl by seminář přispět i k budoucí vzájemné spolupráci škol v rovině vertikální, k posílení vazby mezi počátečním a dalším vzděláváním tak, aby absolventi přicházeli na vyšší stupeň škol s odpovídajícím profilem.

Pro zájemce o zavedení ICT do výuky se seminář může stát impulzem ke zlepšení počátečního vzdělávání. Výuka přírodovědných předmětů na škole se tak posune na kvalitativně vyšší úroveň. Využití ICT ve výuce umožní i méně talentovaným studentům lépe pochopit probírané učivo, vyučující snadno podchytí talentované studenty a volbou příkladů může zvýšit obtížnost řešení a tím nadání dále prohloubit a rozvinout.


ELKAN, spol. s r.o., kontakt: vzak@elkan.cz, tel.: +420 224 999 100, fax: +420 224 999 101  
(c) ELKAN, spol. s r.o.