ELKAN, spol. s r.o.
Mathematica
Ceníky Produkty Online obchod Dokumenty Akce
 
 

Úvodní stránka / Produkty / Kompletní seznam / Analog Insydes

Analog Insydes

Inteligentní systém symbolického návrhu analogových obvodů

Poznámka: Je k dispozici bezplatná demo verze Analog Insydes 2.0.

Analog Insydes je souborem aplikačních programů Mathematica k modelování, analýze a navrhování analogových elektronických obvodů specificky přizpůsobených pro průmyslové aplikace. Pomocí Analog Insydes a Mathematica můžete popsat lineární a nelineární obvody a řídicí systémy s použitím hierarchických netlists, sestavovat rovnice obvodů z netlists v četnostních a časových doménách, počítat symbolicky transferové funkce, extrahovat aproximované vzorce symbolického návrhu, simulovat přechodové reakce nelineárních dynamických obvodů, znázorňovat výsledky své analýzy pomocí zákaznických grafických funkcí a dokumentovat svou práci textem, vzorci a schématy obvodů -- vše v jednom integrovaném prostředí.

Jedinečným rysem Analog Insydes je jeho schopnost počítat aproximované symbolické vzorce pro charakteristiky obvodů. Na základě numerických odkazů specifikovaných pro parametry obvodů, Analog Insydes odhalí nesignifikantní výrazy v symbolických rovnicích obvodů nebo transferových funkcích a automaticky se jich zbaví, čímž zredukuje rozsáhlé symbolické výrazy na jednoduché a tím vám umožní lépe pochopit, jak je chování vašeho obvodu ovlivněno jeho jednotlivými prvky.

Analog Insydes byl specificky přizpůsoben potřebám profesionálních projektantů obvodů. Tento soubor aplikačních programů poskytuje prakticky neomezenou podporu modelování zařízení pro specifické aplikace. Mohou se realizovat modely tranzistorů a jiných polovodičových zařízení jako ekvivalentní subobvody nebo jako analogové modely chování vyjádřené matematickými rovnicemi. Produkt obsahuje knihovnu předem nadefinovaných modelů tranzistorů. Rozhraní k PSpice(r), EldoTM a Saber(r) integrují Analog Insydes do prostředí oblíbených systémů návrhu obvodů, např. Orcad Capture(r), Design Architect(r) (Mentor Graphics Corporation), SaberDesignerTM (Avant!) tím, že vám umožní importovat netlists, simulaci dat a schémata obvodů do vašich Mathematica sessions.

Zbývá dodat, že tento balík programů je ideálním nástrojem pro výuku analýzy obvodů při vzdělávání techniků, protože poskytuje neomezený soubor primitivních prvků lineárních obvodů (včetně všech typů řízených zdrojů) a dovoluje neomezený přístup k modelům zařízení a rovnicím obvodů.

Vyvinul a podporuje Frauenhoferův institut pro průmyslovou matematiku.


ELKAN, spol. s r.o., kontakt: vzak@elkan.cz, tel.: +420 224 999 100, fax: +420 224 999 101  
(c) ELKAN, spol. s r.o.