ELKAN, spol. s r.o.
Mathematica
Ceníky Produkty Online obchod Dokumenty Akce
 
 

Úvodní stránka / Produkty / Kompletní seznam / Control System ProfessionalPrvní komplexní prostředí s integrovanou symbolickou schopností Control System Professional nabízí objektově orientované prostředí pro řešení běžných problémů v oblastech řízení a systémů v rámci programu Mathematica. Tento robustní soubor aplikačních programů zahrnuje všechny kroky, počínaje vytvářením a manipulací se symbolickými a numerickými modely, a konče analýzou, návrhem a simulací systémů řízení. Control System Professional vám umožní používat analytická řešení ke zkoumání vztahů mezi navrhovanými prvky, proniknout do složitých kombinovaných systémů a používat numerická řešení pro kreslení a testování.

Control System Professional zvládá lineární systémy MIMO (multi-input, multi-output) i systémy SISO (single-input, single-output) jak v časové, tak i frekvenční doméně. Můžete ho používat k analýze modelů stavového prostoru a převodních funkcí systémů v kontinuálním čase (analogových) a v diskrétním čase (vzorkových) a libovolně konvertovat mezi typy modelů a doménami.

Zabudované odezvové funkce produktu Control System Professional v časové doméně usnadňují testování vašeho systému a průzkum skokové, impulsní odezvy, i simulaci odezvy na jakýkoli jiný vstupní signál, který si vyberete. Nástroje četnosti odezvy systému vám pomohou prozkoumat stabilitu vašeho systému a učinit nezbytná projektová rozhodnutí, abyste vyhověli specifikacím. Kromě toho můžete zjednodušit systémy MIMO tím, že necháte Control System Professional generovat singulární hodnotové diagramy.

Vzhledem k systémové topologii a popisům bloků, Control System Professional vám poskytne všechny nástroje potřebné k výstavbě libovolně kombinovaného systému. Můžete spojit soubor systémů do kaskády, vybudovat paralelní propojení subsystémů, uzavřít výstup a určit zpětnou vazbu, a vytvořit ještě komplikovanější propojení. Mnoho jiných manipulací se systémem, např. výběr nebo vymazání součástí, se dá provést jediným příkazem.

Control System Professional vám odhalí charakteristiky systému, když najdete a konvertujete mezi různými realizacemi, včetně Kalmana, Jordana, vyvážené, a jiných forem. Poté můžete implementovat kterýkoli z množství postupů k rychlému snížení řádu vašich modelů. K tomu, abyste zkorigovali chování vašich řídících systémů do požadovaného směru, je k dispozici široký výběr zpětnovazebních projektových nástrojů, včetně tradičních a robustních pólových přiřazovacích algoritmů i lineárně-kvadratických nástrojů optimálního řízení.

Kromě lineárně systémové analýzy, Control System Professional skýtá několik linearizačních postupů, které vám umožní studovat dynamické nelineární systémy a v mnoha případech generovat vhodné aproximace.

Control System Professional nalezl široké uplatnění v řídící technice, ve strojírenství, v aerodynamice, v satelitní přístrojové technice, ve stavebnictví, elektrotechnice, elektronice, výkonové elektronice, ve výrobě pevných jednotek, v komunikaci, mobilní komunikaci, v přírodních vědách, v biomedicínské technice, ve farmacii, patologii, v obchodu a financích, v ekonometrii, v matematických a fyzikálních vědách, v geofyzice, ve vědě o počítačích a při řízení procesů.

 
ELKAN, spol. s r.o., kontakt: vzak@elkan.cz, tel.: +420 224 999 100, fax: +420 224 999 101  
(c) ELKAN, spol. s r.o.