ELKAN, spol. s r.o.
Mathematica
Ceníky Produkty Online obchod Dokumenty Akce
 
 

Úvodní stránka / Produkty / Kompletní seznam / Fuzzy Logic

   

Nejpružnější prostředí pro zkoumání fuzzy systémů

Fuzzy Logic přináší nezbytnou sadu nástrojů k vytváření, modifikaci a vizualizaci fuzzy množin a fuzzy systémů na bázi logiky. Fuzzy Logic je ideální pro inženýry, výzkumníky a učitele, neboť poskytuje praktické příklady, které uživatele uvedou do základních pojmů fuzzy logiky a ukáží, jak efektivně používat nástroje obsažené v programovém balíku k řešení širokého rozsahu úloh navrhování fuzzy systémů. Zkušení návrháři fuzzy logiky ocení snadnost použití balíku pro účely výzkumu, modelování, testování a vizualizace velmi složitých systémů.

Funkce zabudované v balíku programů vám pomohou ve všech fázích procesu návrhu fuzzy logiky, ať definujete vstupy a výstupy, vytváříte funkce příslušnosti fuzzy množin, zpracováváte a kombinujete fuzzy množiny a relace, používáte dedukční funkce na systémové modely, či začleňujete rutinní odmlžovací procedury. Běžné grafické postupy, které jsou okamžitě k použití, usnadňují vizualizaci odmlžovacích strategií, fuzzy množin a fuzzy relací.

"Je to nejužitečnější výpočetní balík programů určený pro praxi profesionálů i výcvik studentů v oblasti fuzzy logiky."
Timothy J. Ross, autor Fuzzy Logic with Engineering Applications a šéfredaktor odborného časopisu Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

Fuzzy Logic také využívá zápisníky Mathematica, dovoluje kombinovat na obrazovce v jediném dokumentu umístění fuzzy návrhu, výpočty, dvoj- a třírozměrnou grafiku, a dokonce i text. Tento interaktivní formát dokumentu není užitečný pouze pro profesionály při práci na složitých fuzzy modelech, ale je ideální i pro prezentace pojmů studentům, kterým umožňuje předkládat hotové domácí úlohy a laboratorní zprávy buď v elektronické formě nebo na papíře jako vytištěný zápisník.

Tento balík programů je dodáván s tištěnou i elektronickou dokumentací.

Fuzzy Logic je k dispozici pro Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Mac OS, Mac OS X, Linux (PC, Alpha, PowerPC), Solaris, HP-UX, IRIX, AIX, HP Tru64 Unix a kompatibilní systémy.

Charakteristiky

Funkce příslušnosti

 • trojúhelníkové/trojstranné
 • lichoběžníkové
 • Gaussovy
 • zvonovité
 • oboustranné Gaussovy
 • esovité
 • digitální
 • definované uživatelem

Standardní a parametrizované fuzzy generátory

 • průniky a sjednocení - minimum, maximum, Hamacher, Frank, Yager, Dubois-Prade, Dombi, Yu, Weber
 • produkty a sumy - drastické, vázané, algebraické, Einsteinovy, Hamacherovy
 • středy - aritmetické, geometrické, harmonické, generalizované
 • generátory definované uživatelem

Fuzzy operátory

 • doplňky - standardní, Sugeno, Yager
 • odmlžovače - střed oblasti, střed maxima, nejmenší z maxima, největší z maxima, osa souměrnosti/sečna oblasti
 • normalizace, koncentrace, dilatace, fuzzy kardinální číslo/mohutnost, podmnožina, Hammingova vzdálenost, množina úrovní, řezy alfa

Vizualizace fuzzy množin a relací

 • diskrétní, čárové a Crisp Plots fuzzy množin
 • diskrétní prostorové, povrchové a Wire-Frame Plots fuzzy relace
 • fuzzy grafy
 • matice příslušnosti
 • výsledky odmlžení

Modelování a návrhářské aplikace fuzzy systémů

Fuzzy modelování

 • definice systému
 • dedukce
 • výstavba modelu

Řízení fuzzy logiky

 • fuzzy vstupy a výstupy
 • řídící povrchy
 • lingvistická pravidla
 • oživené příklady

  Fuzzy aritmetika

  • fuzzy čísla
  • fuzzy sčítání, odčítání, násobení a dělení

  Lukasiewiczovy sady a logika

  Shlukování fuzzy středních hodnot C

  Pro koho je určena?

  Fuzzy logika je dnes silně se rozvíjejícím oborem v oblasti počítačů. Na rozdíl od většiny programových balíků fuzzy logiky, které jsou na trhu, Fuzzy Logic nabízí uživatelům prostředí, ve kterém se mohou učit, zkoumat a používat základní pojmy fuzzy logiky. Protože je velmi snadné vstoupit do fuzzy množin a relací a pracovat s nimi, Fuzzy Logic se ideálně hodí pro odborníky, výzkumníky, učitele a studenty bez ohledu na míru zkušeností, které mají v teorii fuzzy logiky.

  • Technici mohou tento balík používat ve výzkumu, při modelování, testování a vizualizaci reálných systémů od nejzákladnějších až po velmi složité.
  • Komplexní sadu nástrojů fuzzy logiky obsaženou v balíku mohou používat výzkumníci ke zkoumání aplikací fuzzy teorie a nových myšlenek v terénu.
  • Fuzzy Logic mohou používat i učitelé při výuce pojmů, základní teorie a aplikací fuzzy logiky použitím samotného balíku Fuzzy Logic nebo jako doplněk výukového textu.
  • Příklady obsažené v balíku mohou používat studenti, kterým detailně a krok za krokem pomohou řešit široké spektrum problémů.

  Co je nového na Fuzzy Logic 2?

  Fuzzy Logic 2 zahrnuje opravy několika chyb, zvýšený výkon a hlavně velký počet nových funkcí, které vylepšují již tak robustní sadu utilit jako součást balíku. Níže je uveden seznam těchto nových funkcí a zápisník demonstrující nové charakteristiky Fuzzy Logic 2.

  Novinky ve Verzi 2

  • univerzální prostor, nyní definovaný třemi čísly, která specifikují začátek a konec univerzálního prostoru a přírůstek mezi prvky, takže uživatelé mají větší pružnost při výběru univerzálního prostoru;
  • funkce členství k vytváření speciálních typů fuzzy množin, včetně fuzzy množin ve zvonovitém, půlměsícovitém a digitálním tvaru a ve tvaru dvoustranné Gaussovy křivky;
  • nástroj vizualizace, fuzzy graf, aby bylo vidět, jak vypadá množina fuzzy pouček;
  • funkce k nalezení nejmenší z maximálního odmlžení a osy souměrnosti/sečny oblastního odmlžení fuzzy množiny;
  • operátory k návratu fuzzy kardinálního čísla fuzzy množiny, stupeň podřízenosti mezi fuzzy množinami nebo relacemi, Hammingova vzdálenost od jedné fuzzy množiny nebo relace ke druhé, a množina všech úrovní alfa, které představují zřetelné řezy alfa fuzzy množiny nebo relace;
  • sjednocení a průnik Yu a Weber;
  • zavedení řezů alfa pro fuzzy relace;
  • rovnice pro fuzzy relace;
  • funkce náhodných fuzzy množin a fuzzy relací;
  • funkce fuzzy dedukce pro dedukci založenou na pravidlech;
  • fuzzy aritmetické funkce pro fuzzy násobení a dělení;
  • shluková funkce fuzzy c-means, která vrací seznam středů shluků, matice rozdělené na pole označující stupeň, v jakém každé pozorování patří ke konkrétnímu středu shluku, a seznam obsahující posloupnost středů shluků, které byly nalezeny.

 • ELKAN, spol. s r.o., kontakt: vzak@elkan.cz, tel.: +420 224 999 100, fax: +420 224 999 101  
  (c) ELKAN, spol. s r.o.