ELKAN, spol. s r.o.
Mathematica
Ceníky Produkty Online obchod Dokumenty Akce
 
 

Úvodní stránka / Semináře...

Pravidelná setkání uživatelů systému Wolfram Mathematica

Každé první úterý v měsící se v odpoledních hodinách pořádají v Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. v Praze (viz mapa) pravidelná setkání uživatelů systému Wolfram Mathematica.

Protože je počet účastníků omezen, je třeba rezervovat termín na vzak@elkan.cz. Účast je bezplatná.

Cílem setkání je seznámit uživatele s novinkami, či zajímavými aplikacemi, které se týkají systému Mathematica. Náplní setkání je vždy tematicky zaměřená prezentace (rozsah různý - orientačně 30 až 60 minut) následovaná volnou diskusí.

Pokud máte nějakou zajímavou aplikaci, řešení určitého problému, nebo cokoliv, co si myslíte, že by mohlo zajímat ostatní uživatele a jste ochotni připravit na toto téma prezentaci, jsou vaše návrhy vítány na výše uvedené emailové adrese.

Aktuální termín mimořádně v pondělí!!!
13. května 2013 13,00 hod.
Atlas2

Anotace:

Chtěli bychom Vám představit balík Atlas2 pro software Mathematica, který je zaměřen na výpočty z oblasti diferenciální geometrie. Jeho použití je primárně vhodné pro symbolické výpočty a manipulaci s objekty diferenciální geometrie, jako například s p-formami, vektorovými poli, tenzory obecného typu, konexemi atd. a používání standardních operací z diferenciální geometrie (kovariantní a lieova derivace, hodgeův duál, atd.).

Další vhodná oblast na aplikaci tohoto balíku se nachází v oblasti diferenciální geometrie křivek a ploch, především výpočtům indukované metriky, přenosům objektů pomocí push-forward a pull-back zobrazení, výpočtům křivostních invariantů a dalších.

V poslední části bychom Vás rádi seznámili s aplikací na výpočty v konečné dimensi a souřadnicové bázi, při konkrétně definovaných tenzorech.

Mgr. Jakub Haláček, Ústav teoretické fyziky, MFF UK

Archiv

7. ledna 2013
Propojení software Mathematica s jazykem R s praktickou ukázkou řešení shlukové analýzy

Jakub Černý
(MFF UK)

7. ledna 2013
Představení Mathematica verze 9

Ing. Zdeněk Buk, Ph.D.
(FEL ČVUT)

6. března 2012
Interaktivní model spinem stabilizované magnetické levitace

RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. (Ústav fyziky, FPF Slezská univerzita v Opavě)

7. února 2011
Řešení rovnic s Mathematica

Mgr. Radim Kusák (Ústav teoretické fyziky MFF UK, Praha )
Prezentace ke stažení: Rovnice_a_nerovnice.nb

3. ledna 2012
Mathematica jako textový editor

Mgr. Adam Kubetta (MFF, UK)
Prezentace ke stažení: kubetta2012-math_text.zip (10MB)

7. června 2011
Práce se základními grafy v programu Mathematica

Mgr. Radim Kusák (Ústav teoretické fyziky MFF UK, Praha )
Prezentace ke stažení: grafy_setkavani_uzivatelu.7z

3. května 2011
Začátky s CUDA výpočty v Mathematica 8

RNDr. Cyril Fischer, Ph.D. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR)
Prezentace ke stažení: CUDA20110503_FischerCyril.zip

5. dubna 2011
Co je nového a co se nezměnilo v Mathematica 8

Štefan Porubský (Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.)
Prezentace ke stažení: porubsky-201104.zip (0.3MB)

1. února 2011
Mathematica 8, nové funkce ve statistice

Jan Hurt (MFF, UK)
Prezentace ke stažení: hurt-201102.nb

3. ledna 2011
O některých novinkách v Mathematice 8 (zpracování obrazu, diskrétní matematika)

Antonín Slavík (MFF, UK)
Prezentace ke stažení: 2011-novinky_math8.zip (8.1MB)

7. prosince 2010
Programování pomocí přirozeného jazyka a další novinky ve verzi Mathematica 8

Zdenek Buk, (FEL ČVUT)
Záznam prezentace (video): http://www.avc-cvut.cz/avc.php?id=9636

2. listopadu 2010
Akcelerace výpočtů pomocí technologie nVidia CUDA

Zdenek Buk, (FEL ČVUT)

V prezentaci bude předvedena možnost akcelerace neuronových sítí pomoci grafickych karet s podporou technologie nVidia CUDA. Ukážeme, jak implementaci s využitím vlastní knihovny a protokolu MathLink, tak možnosti nové verze Mathematica 8, která nově obsahuje podporu CUDA, OpenCL a kompilace kódu do jazyka C za běhu.

Záznam prezentace (video): http://www.avc-cvut.cz/avc.php?id=9598

6. dubna 2010
Long Memory Time Series Modeling with Mathematica

PhDr. Jozef Baruník (ÚTIA)
Využití sw Mathematica k modelování tzv. "Long memory procesů", rozšíření klasických modelů k popisování finančních časových řad.

5. ledna 2010
Paralelní výpočty v systému Mathematica

Zdeněk Buk (FEL, ČVUT)
Prezentace ke stažení: paralelizace-2010-buk-eval.nb (169kB)
Prezentace ke stažení: paralelizace-2010-buk-eval.pdf (512kB)

Podrobnější informace o možnostech paralelních výpočtů v systému Mathematica. Technologie LightWeight Grid. atd.

6. října 2009
New Kind of Science Summer School

Zdeněk Buk (FEL, ČVUT)
Informace o absolvované letní škole Wolfram NKS.

7. dubna 2009
"Diskréní Mathematica"

Štefan Porubský (Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.)

3. března 2009
O volbách ColorFunction a Mesh, včetně použití při kreslení grafů, křivek a ploch

Antonín Slavík (MFF, UK)
Prezentace ke stažení: slavik-grafy.nb (63kB)

3. února 2009
Vybrané statistické metody v Mathematica verze 7

Jan Hurt (MFF, UK)
Prezentace ke stažení: statistika.nb (0.5MB)
Záznam prezentace (video): http://www.avc-cvut.cz/avc.php?id=7467

6. ledna 2009
Digitální zpracování obrazu v Mathematica verze 7

Antonín Slavík (MFF, UK)
Prezentace ke stažení: image_processing.zip (20MB)

2. prosince 2008
Novinky ohledně paralelních výpočtů v nové verzi Mathematica 7

Zdeněk Buk (FEL, ČVUT)
Prezentace nových technologií pro paralelní výpočty v Mathematica verze 7 a představení nového modelu licencování.

Ke stažení: m7_parallel.nb (38kB)
Záznam prezentace (video): http://www.avc-cvut.cz/avc.php?id=7399

4. listopadu 2008
Prezentace programu Publicon

Štefan Porubský (Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.)
Prezentace programu Publicon a zprávy z International Mathematica User Conference 2008 v Champaign, IL, USA.

Záznam prezentace (video): http://www.avc-cvut.cz/avc.php?id=7369

7. října 2008
Option Inspector

Zdeněk Buk (FEL, ČVUT)
O nástroji Option Inspector. Nastavení vzhledu dokumentů a prezentací...

1. července 2008
webMathematica - pokračování

Štefan Porubský (Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.)
Prezentace na téma webMathematica - pokračování. Tvorba aplikací, ukázky.

3. června 2008
webMathematica

Štefan Porubský (Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.)
Prezentace na téma webMathematica. Úvod do problematiky, tvorba aplikací, ukázky.

Záznam prezentace (video): http://www.avc-cvut.cz/avc.php?id=7179

6. května 2008
Wolfram Workbench

Zdeněk Buk (FEL, ČVUT)
Prezentace na téma Wolfram Workbench. Ukázka použití tohoto vývojového nástroje. Správa projektů, ladění aplikací, atd.

1. dubna 2008
Informace o verzi Mathematica 6.0.2

Jan Hurt (MFF, UK)
První z z řady pravidelných setání uživatelů. Prezentace vybraných nových vlastností Mathematica verze 6.0.2. + Volná diskuse.

ELKAN, spol. s r.o., kontakt: vzak@elkan.cz, tel.: +420 224 999 100, fax: +420 224 999 101  
(c) ELKAN, spol. s r.o.