ELKAN, spol. s r.o.
Mathematica
Ceníky Produkty Online obchod Dokumenty Akce
 
 

Pro střední školy / Mathematica ve výuce

 Mathematica for Classroom logo
 
Využití systému Mathematica ve výuce na středních školách
 
  Názorná interaktivní pomůcka při výuce

Mathematica poskytuje výraznou podporu při výkladu učiva díky velmi snadné manipulaci s grafickými objekty. Jakékoliv vyjádření funkční závislosti lze převést do grafické podoby a pozorovat v reálném čase změnu podoby grafu na změně parametru.

  Jednoduchá tvorba grafických objektů

Mathematica pomocí jednoduchých příkazů umožňuje tvorbu velmi přesných a názorných dvourozměrných i trojrozměrných grafických objektů. Velmi užitečnou výukovou pomůckou je možnost snadné manipulace s trojrozměrnou grafikou pouze pomocí myši.

  Možnost využití zdarma stažitelných interaktivních ukázek

Software Mathematica je využíván na mnoha školách po celém světě již řadu let. Díky tomu, i pokud Vy sami ještě neumíte s programem zacházet, můžete využít nepřeberného množství již vytvořených interaktivních ukázek a příkladů z různých oborů. K tomuto účelu slouží přímo pro střední a základní školy vytvořený interaktivní zdroj ukázek pro výuku Wolfram Education Portal Matematici zde naleznou např. dynamické grafy funkcí, fyzikáři animovaný model kyvadla, chemikáři 3D modely molekul, zeměpisáři 3D modely sluneční soustavy, ekonomové dynamický graf nabídky a poptávky atd.

Ukázky si můžete zdarma stáhnout a přehrát a přesvědčit se tak o přínosu software Mathematica pro výuku na středních školách. Pokud software Mathematica nevlastníte, stačí si jednoduše zdarma stáhnout a nainstalovat program Mathematica Player, který umožňuje prohlížení a manipulaci s interaktivními ukázkami na Vašem počítači.

  Interaktivní výuka ve třídách i doma

Dynamické prvky vytvořené v programu Mathematica lze kromě názorných prezentací ve třídě využít i pro tvorbu interaktivních studijních textů. Studenti mohou sami doma pomocí volně stažitelného programu Mathematica Player zároveň číst statický výukový text a manipulovat s vloženými dynamickými prvky, čímž se výrazně zlepšuje jejich porozumění probírané látce.

Programovací jazyk Mathematica také umožňuje vytváření hromadných zadání domácích úkolů a písemných prací. Lze například generovat individuální zadání každému studentovi, aby se zabránilo opisování, a zároveň pro učitele generovat řešení pro snadnou opravu.

  Využití reálných dat ve výuce

Mathematica nabízí okamžitý přístup k neustále se rozšiřující sbírce dat k oborům jako je zeměpis, chemie, finance, lingvistika a další. K těmto datům máte přístup přímo ze software Mathematica a můžete tak jednoduše začlenit příklady s aktuálními daty do Vaší výuky.


ELKAN, spol. s r.o., kontakt: vzak@elkan.cz, tel.: +420 224 999 100, fax: +420 224 999 101  
(c) ELKAN, spol. s r.o.