ELKAN, spol. s r.o.
Mathematica
Ceníky Produkty Online obchod Dokumenty Akce
 
 

Pro střední školy / Zkušenosti uživatelů / Miroslav Tichý

 Mathematica for Classroom logo
 
Zkušenosti uživatelů
 

Mathematica na Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové

S programem Mathematica pracujeme na naší škole od roku 2003, kdy jsme zakoupili jednu licenci. Program nám pro podporu výuky matematiky vyhovoval, a proto jsme ho chtěli zpřístupnit i žákům. Z tohoto důvodu jsme zakoupili v roce 2006 dalších 20 síťových licencí Mathematica for the Classroom ve verzi 5.2., což umožňovalo použití omezenému množství žáků a učitelů. Program byl systematicky zařazován do výuky matematiky, žákům se líbil, matematiku jim usnadňoval.

V roce 2008 jsme zakoupili neomezenou licenci programu Mathematica, zatím na tři roky. Program je tak dostupný všem žákům i učitelům ve škole i doma. Žáci v něm mohou kontrolovat (a někdy i vypracovávat) své domácí úkoly z matematiky, učitelé matematiky používají tento program při výuce i při přípravě na ni. Naší snahou je zařazovat jednu hodinu matematiky do počítačové učebny tak, aby žáci mohli program Mathematica používat i přímo v hodinách.

Od použití programu Mathematica očekáváme zvýšení zájmu žáků o výuku matematiky, zlepšení jejich přípravy na vysokoškolská studia. Rádi bychom dále, aby program používali při výpočtech učitelé odborných předmětů, za zvláště potřebné považujeme získat prostor pro výuku a práci s programem Mathematica i při výuce předmětu Programování.


Mgr. Miroslav Tichý
Střední škola aplikované kybernetiky
Hradec Králové

ELKAN, spol. s r.o., kontakt: vzak@elkan.cz, tel.: +420 224 999 100, fax: +420 224 999 101  
(c) ELKAN, spol. s r.o.