ELKAN, spol. s r.o.
Mathematica
Ceníky Produkty Online obchod Dokumenty Akce
 
 

Pro střední školy

 Mathematica for Classroom logo
 
Informace o využití systému Mathematica na středních školách
 

Mathematica je jedním z předních světových systémů pro provádění numerických i symbolických výpočtů a vizualizaci dat. Díky velmi snadné manipulaci s grafickými objekty může sloužit jako názorná pomůcka pro výuku nejen matematiky, ale i dalších exaktních a technických předmětů jako např. fyzika, informatika, chemie, zeměpis či biologie na všech stupních a typech škol. Software Mathematica je přítomen téměř na všech univerzitách a vysokých školách v České a Slovenské republice. Vaši studenti proto uplatní získané zkušenosti s používáním software i při dalším studiu a dále v komerční sféře. Využití software ve výuce poskytuje výraznou podporu při výkladu učiva, neboť je kompatibilní s interaktivní tabulí, umožňuje vytváření hromadných zadání domácích úkolů a písemných prací stejného stupně obtížnosti a nabízí okamžitý přístup k neustále se rozšiřující sbírce dat k různým vědním oborům. Studenti mohou sami doma používat výukové texty a manipulovat s vloženými dynamickými prvky, čímž se výrazně zlepšuje jejich porozumění probírané látce. Mathematica for the Classroom je označení produktu Mathematica pro vyučování na středních školách. Poskytuje stejný výkon a stejné funkce jako profesionální Mathematica, liší se pouze finančně zvýhodněnou cenou. Licence Mathematica lze zakoupit na SŠ formou pronájmu nebo trvalé licence.

Mathematica for the Classroom School Licence - pronájem

Tato varianta podporuje výuku a domácí přípravu studentů, neboť umožňuje používat software na všech počítačích ve škole, domácích PC pedagogů a soukromých PC studentů. Součástí je i technická podpora a upgrady. Jedná se o tříletou smlouvu, která se podepisuje přímo s výrobcem Wolfram Research, tj. v anglickém jazyce. Podpisem smlouvy je škole garantována zvýhodněná (cca čtvrtinová) cena oproti normálu. Poplatek za pronájem se platí jednou ročně, předem. V případě nedostatku finančních prostředků lze smlouvu ukončit bez sankcí i předčasně tj. po 1. nebo 2. roce používání.

Výhody:
 • využívá celá škola, pedagogové i studenti doma
 • přístup k nejaktuálnější verzi formou upgrade a technická podpora
 • velmi nízká cena v přepočtu za jednu licenci
 • možnost platby až tři roky předem
 • možnost koupit nebo později přikoupit nemomezenou licenci SystemModeler
Nevýhody:
 • při neprodloužení smlouvy nelze dále licence používat

Mathematica for the Classroom School Licence - trvalá licence

Jedná se o školní trvalou licenci aktuální verze, s instalací na všechny školní PC a domácích PC pedagogů. Oproti variantě pronájmu neobsahuje automaticky upgrady pro následné nové verze, technickou podporu ani licence pro soukromé PC studentů domů. Toto vše lze zajistit každoročním zakoupením tzv. studentského balíčku. Tento balíček lze zakoupit spolu s licencí, nejdéle však před uvedením další verze na trh.

Výhody:
 • při zakoupení se studentským balíčkem využívá celá škola a pedagogové včetně studentů doma a zároveň přístup k nejaktuálnější verzi formou upgrade a technická podpora zdarma
 • školní a licence pedagogů doma jsou trvale majetkem školy
 • možnost platby studentského balíčku až tři roky předem
Nevýhody:
 • vyšší cena v přepočtu za jednu licenci než u pronájmu
 • bez studentského balíčku nemá škola nárok na studentské licence a technickou podporu
 • pokud se škola rozhodne dodatečně zakoupit upgrade na nejnovější verzi, lze to řešit jen nákupem nových licencí
 • není možné koupit nemomezenou licenci SystemModeler
Pokud chce škola koupit software pro 1-2 pedagogy tzv. na zkoušku, je možný nákup jednotlivých licencí.

Software Mathematica je prezentován na celostátních konferencích a seminářích. Škole, která by chtěla začít software používat, doporučujeme zúčastnit se námi pořádané Konference - využití software Mathematica na SŠ, kterou pořádáme dvakrát ročně. Zájemci jsou seznámeni s nejnovějšími poznatky z praxe od pedagogů ze SŠ a VŠ, kteří již mají s užíváním software bohaté zkušenosti. Z těchto konferencí jsou k dispozici zajímavé přednášky a prezentace. Dále pořádáme tři druhy akreditovaných kurzů - základy práce s programovým systémem, programování v systému a grafické možnosti systému. Začátečník má dále možnost využít zkušeností uživatelů, zpracovaných materiálů včetně návodu na instalaci, základů práce se software Mathematica, příkladů, slovníčku příkazů, často kladených dotazů - FAQ, výukových videí, dalších vzdělávacích zdrojů Wolfram Research.

Logo
 
MATHEMATICA - ZAČÍNÁME

 Návod na instalaci podle OS
 Aktivace Mathematica
 Základy práce
 Slovníček příkazů
 FAQ - Často kladené otázky
 

ZKUŠENOSTI A PŘÍKLADY

 Zkušenosti uživatelů
 Výuková videa
 Řešené příklady - Mathematica
 Další vzdělávací zdroje

CENÍK

 Ceník software
 Knihy
 
 

AKCE

 Konference - využití Mathematica na SŠ
 Semináře, kterých se účastníme
 Akreditované kurzy
 Prezentace a dokumenty z konferencí






ELKAN, spol. s r.o., kontakt: vzak@elkan.cz, tel.: +420 224 999 100, fax: +420 224 999 101  
(c) ELKAN, spol. s r.o.